Dış Cephe Mantolama

Mantolama işlemleri yapıların özellikle ısı yalıtımı konusunda performans sergilemesi yapılan uygulamalara verilen isim olmaktadır. Dış cephelerde yapılan bu mantolama işlemleri ile yapı içerisindeki havanın dışarıya çıkması ve dışarıdaki havanın içeri girmesi engellinmiş olmaktadır. Bu sebeple Dış cephe mantolama yapılan yapılarda yüksek oranda bir yalıtım sağlanabilmektedir. Kaliteli malzemelerin kullanıldığı bu işlemlerde başarının sağlanması çok daha kolay olmaktadır. Aynı şekilde uzun süreli bir performans sergilenmesi de mümkün olacaktır. Kaliteli malzemeler ile yapılacak olan bu yalıtım işlemlerinde uygulamanın kaliteli işçilik ile de yapılması sağlanmalıdır. Ancak bu şekilde başarı sağlanması mümkün olabilmektedir. Sorunsuz bir şekilde yapılacak olan bu işlemlerde başarının sağlanması mümkün olabilmektedir.

 

Dış Cephe Mantolama Faydaları

Yapılacak mantolama işlemleri tüm dünyada başarılı şekilde uygulanan yöntemler olmaktadır. Ülkemizde de son dönemlerde oldukça gören mantolama işlemlerinin yapılması ile yapılarda yüksek bir yalıtım sağlanmakta ve enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Yapıların içlerinde ısıtma ve soğutmanın çok daha uygun maliyetler ile yapılması bu işlem sonrasında mümkün olabilmektedir. Yapılarda hava akışının dış cephe mantolama işlemleri ile aza indirilmemesi durumunda yapılacak ısıtma soğutma işleminin büyük bölümü yapı dışına çıkmaktadır. Ancak uygulamanın yapılması ile ısıtma işlemi yapıldığında havanın dışarı çıkmıyor olması sıcaklığın veya soğukluğun uzun süre yapı içinde kalmasını sağlamaktadır. Bu durumda daha az enerji ile ısıtma ve soğutmanın yapılmasını mümkün hale getirmektedir.

Dış Cephe Mantolama Binayı Çepeçevre Sarmalıdır

Bir binanın tamamlanmasının ardından kullanım koşullarının ve doğal koşulların değişmesi ya da daha farklı nedenlerle yalıtılmasına karar verildiğinde yapılacak en etkili çalışma, binayı dıştan bir kabuk ya da uygulamaya adını veren bir manto gibi tamamen kaplayacak bir yalıtım sistemi ile kaplanmasıdır. Dış cephe mantolama çalışmasına başlanılmadan evvel, binanın mantolamaya hazır hale getirilmesi büyük önem taşımaktadır ve başarılı bir uygulamanın formülü gibidir. Bu hazırlık sürecinde, binanın dış cephesine daha sonradan takılan çanak anten, balkon askıları gibi tüm malzemeleri geçici olarak sökülmelidir. Bunun yanında, binanın özellikle su ile ilgili olan ve risk taşıyan su tesisatlarının ve atık su giderlerinin yalıtımı da bu aşamada kesinlikle yapılması gereken bir uygulama olarak göze çarpmaktadır. Binalarda ortak kullanım alanı olan merdiven boşluklarının, yangın merdiveni bağlantı noktalarının, kazan dairelerinin, bina altındaki kömürlük ve depo olarak kullanılan alanların ve son olarak kalorifer boşluklarının da ciddi bir kayıp alanı oldukları unutulmaksızın tüm önlemler alınmalıdır.

Binanın mantolama işlemine hazır hale gelmesi, yukarıda sayılan tüm maddelerin birer birer ele alınarak çözüme kavuşturulması sonucunda olur. Bu çalışmada kalorifer dairesinde yer alan sıcak ve soğuk su ana girişlerinin taş yünü, cam yünü ya da yalıtım köpüğü ile tamamen kaplanması gerekir. Binanın daha önceden nem alan noktalarında nemin binanın ana duvarlarından tamamen uzaklaştırılmasının ardından bina dış cephesine mantolama yapılmaya hazır hale gelmiş olur.

Dış Cephe Mantolama, Detay Çözümler Gerektirir

Dış cephe Mantolama uygulamasının İkinci Adımı taşıyıcı malzemelerin montajlanması aşamasıdır. Bu aşamada bina en küçük detay atlanılmadan çepeçevre yalıtım bağlantı elemanları ile sarılır. Bu montajın yapılması aşamasında cephe girinti ve çıkıntılarına, balkon girişlerine gereken önem verilmelidir. Binanıza dış cephe mantolama yaptırırken yalıtım malzemesi olarak kullanılmak üzere cam yünü, yaş yünü ya da strafor malzemelerden birine karar vermelisiniz. Bu seçimin mantolamanın kalitesine birebir etki eden bir unsur olması verilecek kararı önemli hale getirmektedir. Maliyet açısından bakıldığında binaya mantolama elemanı olarak strafor en uygun maliyetli eleman olarak dikkat çekerken, cam yünü ya da taş yünü kullanılarak maliyetin biraz daha yükselmesi göze alınarak daha yüksek düzeyde bir mantolama sağlanabilir. Bu nedenle bir binada yerleşim başladıktan sonra mantolamaya karar verildiğinde tüm apartman sakinlerinin onayı alınarak karar verilmesi ileride doğabilecek ihtilafları gidermek açısından önemli olmaktadır. Bu ortak kararın bir başka avantajı da, özellikle bina dışına sonradan ilave edilen çanak anten, balkon askısı, saksılıklar gibi unsurların sökülüp takılmaları için ekstra bir maliyetin ortaya çıkabileceğine dikkat etmek gerekir.

Dış cephe Mantolama İşlemi Sıva İle Tamamlanır

Dış cephe mantolama çalışmasının son adımını binanın ana duvarlarının üzerine yapılan kaplama uygulamasının üzerinin sıvanarak kapatılması aşaması oluşturur. Dış mantolama elemanının üzerinin tamamen sıvanarak kapatılması ile yalıtımın son aşaması da tamamlanmış olur. Bu adımla sonuçlandırılan mantolama binalarda ciddi anlamda avantajlar sağlar. Bu avantajların başında da elbette apartman giderlerinde önemli bir yer alan ısınma ve iklimlendirme giderlerinin düşmesi sağlanmış olur.

Mantolama binalarda ısı, ses ve nem konusunda yalıtım avantajı getirirken aynı zamanda binanın uzun yıllar sağlıklı bir şekilde hizmet vermesi için gereken korumayı da sağlamış olur. Her bina için farklı çözümler gerektiği için bir binanın mantolama bedeli, diğer binalar için sağlıklı bir veri oluşturmaktan uzaktır. Bu nedenle en sağlıklı olan her binanın kendi özellikleri çerçevesinde mantolama yapacak firmalar arasında yapılacak fiyat araştırması ile belirlenerek yetkilisi tarafından yerinde tespit edilerek en uygun fiyat veren firmaya ihale edilmesidir. Bu aşamada fiyatın yanı sıra işin teslimi ile ilgili tarihlerin de belirlenmesi gerekir. Teklifte her bir kalem ayrı ayrı ederi de detaylandırılarak verilmelidir.

Dış cephe Mantolama Sonrası Bina İstenilen şekilde renklendirilebilir

Dış cephe mantolama çalışmasının sıva aşamasına gelindiğinde bina yüzeyi dış cephe boyaları ile boyanabileceği gibi, mozaik ya da farklı malzemelerle de kaplanabilir. Bu konuda apartman sakinleri bütçeleri doğrultusunda seçim yaparak hayata geçirmekte tamamen özgür olmaktadırlar. Ancak hemen yeri gelmişken belirtmekte fayda var ki, bir binanın mantolama çalışmasının son ayağı olan sıva çalışmasında seçim yapılırken ekonomik oluşu, malzemenin yapısal özelliklerinin uygulama yapılacak binaya uygun olup olmadığının tespit edilmesi gerekmektedir. Projenin uygulanması aşamasında karara bağlanacak bu detay, mantolama işlemi için bina dışına kurulan iskele sökülmeden uygulanmaya başlanırsa sonuç daha hızlı olarak alınacaktır.

Dış Cephe Mantolama Malzemeleri

Başarılı bir şekilde yapılacak olan mantolama işlemleri sonrasında %50 oranına varan bir enerji tasarrufu yapılması mümkün olabilmektedir. Bu durum da oldukça başarılı bir tasarruf anlamına gelmektedir. Yapılacak dış cephe mantolama işlemlerinde kullanılacak malzemelerin kalitesi oldukça önemlidir. Farklı malzemeler ile mantolama işlemleri yapılabilmektedir. Bu konuda uygun çözümlerin aranması yanında uzun süreli bir başarının sağlanmasına da dikkat edilmelidir. Bu sebeple fiyat ve kalite konusundaki başarının sağlanması önemlidir. Ayrıca yapılacak uygulamanın işçilik konusu da oldukça önemlidir. Sorunsuz bir şekilde uygulamanın yapılması için deneyimli ve konusunda uzman bir ekibin çalışması gerekmektedir. Bu şekilde başarılı olarak mantolama işlemleri yapılabilecektir.

Dış Cephe Mantolama Avantajlıdır

Dış cephe mantolama çalışması yapılan binalarda, ısı transferi sona erdiği için bina içerisinde ısınan hava, serbest bir şekilde bina dışına çıkamaz, dolayısıyla sıcak hava sirkülasyonu kontrol altına alınarak ısı kayıplarının da önüne geçişmiş olur. Tüm binada ısı kayıp ve kaçaklarının önüne geçildiği için, genel giderlerde önemli miktarda kazanç sağlanmış olur. Bina dış cephesinde yapılan bir uygulama olan mantolama, yalanılan bir konutta iç mekanlarda hacimsel daralmalara tol açmadığı için avantajlıdır. İç mekanların ısı ses ve nemden arındırılması için yapılması planlanan yalıtım çalışmasının konut içerisinde bulunan eşyaların boşaltılması gibi detaylar içermesi sebebiyle uygulama alanı bulması son derece zor olmaktadır. Bu nedenle binanın yaşı kaç olursa olsun, mantolama hizmeti konusunda alınacak karar doğrultusunda ısı yalıtımı mantolama hizmeti ile sağlanarak daha büyük mali avantaj sağlanmaktadır.

Dış Cephe Mantolama Konusunda Fiyat Farklılıkları Olabilir

Dış cephe mantolama hizmeti daha önce belirttiğimiz gibi pek çok detay gerektiren bir çözüm olması ve farklı malzemeler kullanılarak sonuca ulaşılması gibi nedenlerle farklı fiyatlarla yapılabilmektedir. Bu farklılığın ana sebebi, kullanılan malzeme, işçilik, yapının mantolamaya hazır hale getirilmesi için gereken masraflar ve hazırlıklardır. Dolayısıyla aynı malzemelerin kullanıldığı aynı büyüklükteki binalarda ortaya çıkan fiyat farklılıkları, yapının mantolamaya uygun hale getirilmesi için geçen süre ve yapılan uygulamalardan kaynaklanmaktadır.

Fiyatlandırma aşamasında dikkat edilmesi gereken bir başka husus ise, kullanılacak malzemenin fiyatlarıdır. Bir mantolama çalışmasında, üst katlara çıkıldıkça soğuk havanın ve dolayısıyla bina dış cephesinin sıcaklığında önemli düşmeler olmaktadır. Bir örnek vermek gerekirse, zemin kattan başlanılarak 15. Kata kadar mantolama yapılmış bir apartmanın en üst katı ile en alt katının dış yüzey ısıları aynı değildir. Mantolama binada homojen bir ısı dağılımı oluşturmakta, bunun sonucunda da ortaya her kat için kullanılması gereken malzemeye ait özellikler çıkmaktadır.

Sonuç Olarak Dış cephe Mantolama Binayı yeniler

Binaların sadece ısı ses ya da neme karşı yalıtılmasının çok daha ilerisinde detay avantajlar sağlayan dış cephe mantolama sistemi, binanın tam anlamıyla elden geçmesine fırsat vermektedir.  Bu aşamada göze çarpan eksiklerin giderilmesi ve binanın bakım onarımının yapılması ile birlikte binanın ana duvarlarını dış etkenlerden tamamen soyutlaması sebebiyle binanın daha uzun yıllar sağlıklı ve verimli bir şekilde hizmet etmesini sağlamaktadır. Binaların en zayıf noktaları olarak bilinen toprak seviyesi, asansör boşlukları, kazan dairesi, su, elektrik tesisatları ve bağlantılarının yanı sıra, atık su giderlerinin bulunduğu alanlar gibi unsurlar da yeniden gözden geçirilerek yapının sağlıklı bir şekilde hizmet vermesi sağlanmaktadır.  Bir anlamda tüm binanın baştan sona elden geçmesi anlamı taşıyan bu işlemler bütününün düşünülen verimi sağlaması için profesyonel bir destek alınması ve bu desteği sağlayan firmanın düşünceleri doğrultusunda ilerlenmesi gerekmektedir.

Dış Cephe Mantolama İçin Bir Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir