Betopan Fiyatları Neden Değişir ?

Betopan Fiyatları, 1984 yılından günümüze olmak üzere her yıl farklı değerler kazanırken; betopanın 1984 yılında üretilmeye başlandığını düşündüğümüz zaman, bu durumun oldukça makul kabul edildiğini anlarız. Betopan, farklı tipteki malzemelerin bir araya gelmesiyle oluşup; genel olarak ahşap, çimento ve bu iki malzeme grubunun yanında sağlığa zararsız kimyasalları kapsar. Mevcut ürün, muhteviyatındaki elastikiyeti ahşaptan alarak; suya, rutubete dayanıklı olma durumunu kendisine katan çimento ile birleştirir. Ayrıca üründe yer alan kimyasal değerler, ürünün bir bütün halinde kalmasına yardımcı olarak ürünü hem suya hem neme hem de ısıya dayanıklı hale getirir.

Betopan Fiyatları ve Üretim Kalıbı

Betopan Fiyatları, üretilen betopanın cisim özelliklerine bağlı kalarak değişir; lakin aynı değişimin vuku bulmasında betopana ait muhtevi kriterler de etkili olur. Genel standarda sahip olan ürün, dünya üzerinde belirli değerlere bağlı olarak üretilirken; mevcut değerleri, şu şekilde sıralarız:

  • Uzunlu değerleri 2500/2800/3000 mm arasında değişiklik gösterir.
  • Kalınlık ölçüleri 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24, 30 mm arasında birbirinden ayrılır.
  • Ürün kütlesi 10, 13, 16, 18, 20, 13, 30, 38 kg/m2 bazında değişir.

Belirtilen standart kalıplar, üretilen ürünün her daim aynı yapıda olmasını zorunlu kılmaz; zira durumun gerekliliğine göre farklı boylarda, ağırlıkta betopan üretimi gayet makul karşılanır.

betopan4 - Betopan Fiyatları Neden Değişir ?
Fibercement betopan levha

Betopan Fiyatları Bize Ne Sunar?

Betopan Fiyatları, satın alınacak üründeki yüksek ürün özelliklerini hangi yoğunlukta tutuyorsa ona göre artı ya da eksi değer alabilir. Bu bakımdan klasik kabul edilen betopan özellikleri:

  • Betopan suya, neme ve küfe karşı direnç gösterir; böylece su yalıtımı adına üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiş olur.
  • Betopanın yangına karşı gösterdiği direnç, onun kalitesini belirleme hususunda yardımcı olur; dolayısıyla ısı yalıtımı adına kullanılacak ürün muhteviyatı dikkatlice öğrenilmelidir ki sonraski zamanlarda sorun çıkmasın.

Betopan görüntüsüne ters orantı oluşturacak şekilde hafif olduğu için kolay işlenir ve kolay işlenmenin yanında ses yutma, depreme dayanıklı olma özellikleri sergiler.

Betopan Fiyatları ve Satın Alma Adresi

Betopan Fiyatları, betopanın sahip olduğu özelliklere paralel olacak biçimde şekillenirken; gerekli ürün sertifikasyonuna sahip durumdaki kişilerden betopan ürünleri satın alınabilir.