mebran-mantolama

Membran Fiyatları

Membran Fiyatları

Membran, binaların suyla temas ettikleri bölgelerde, suyun zarar vermesini engellemek amacıyla uygulanan yalıtım amaçlı malzemenin adıdır. Membran malzemesi çok farklı kalitede ve çeşitte piyasada bulunmaktadır. Bu doğrultuda birçok membran markası ortaya çıkmıştır. Membran fiyatları, ürünün markasına, kalitesini ve abatlarına göre değişmektedir. Temel perde duvarları olarak adlandırılan bölümlerde temas halindeki suyun verebileceği zararların önüne geçilmesi açısından mebran kullanmak çok önemlidir. Çünkü temelin su sızıntılarıyla temas ettiği bölgede ister geçici ister kalıcı olsun bir basınç merkezi oluşur. Bu basınçta eninde sonunda binaya zarar verir. Bu zararın önüne geçilmesinin birinci kuralı bölgeyi membran malzemesiyle izole etmektir.

mebran-uygulama
membran-uygulama

Membran Uygulama Alanları

Temel çevresinde uygulanacak olan drenaj bölgelerinde ancak yer altı suyunun basıncını düşürmede membran etkili olmaktadır. Bu özelliğinden dolayı ürünün en çok kullanıldığı alan bina temelleridir. Yine beton malzemesi su konusunda tam bir yalıtım özelliği taşımaz. Betonun suya karşı tam bir yalıtıma sahip olmasını membran sağlar. Bu yalıtım hayati fonksiyon taşır. Çünkü, beton yapılara sızan su zaman içindeki demir ya da çelik donanıma zarar verir. Çeliğin korozyona uğraması sonucunda bina zayıflar ve büyük bir risk sorunu ortaya çıkar. Tam da bu noktada membran imdada yetişir. Ve binanın uzun ömürlü olmasını sağlar.

mebran-folyolu
mebran-folyolu

Betonarme Alanlarda Membran

Su yalıtım malzemesi olarak membran, temeldeki su birikintisinin bohçalama diye tabir edilen bir soruna yol açmasını engeller. Betonarme teras çatılarında uzun ömürlü kullanım ve performans sağlama konusunda da membran etkili bir yalıtım malzemesidir.  Geleneksel olarak bilinen ısı yalıtımı ya da su yalıtımı kavramlarında su yalıtım tabakasının altına ya da yapı betonunun üzerine verilir. Zaman içinde de bu durum binaya zarar verir.  Bu zararı önlemenin yolu membran yalıtımından geçer.

membran fiyatlari
membran-fiyatlari

Membran Faydaları

Öncelikle binaların ömürlerine ömür katan bir malzemedir membran. Ayrıca yanlış drenaj çalışması sonucu ortaya çıkabilecek olumsuzlukları da bu malzeme telafi etmektedir. Ters teras çatı, ısı yalıtımını ya da su yalıtımı sayesinde daha korunaklı ve uzun ömürlü olur. Bu aşamada kullanılacak memran malzemesi yapının ömrünü uzatır.