Tepe Mahya

eternit-mahya-cizim
etermit-mahya-cizim

30 cm x 92 cm boyutlarında, 8 kg ağırlığında ve 6.2 mm kalınlığında üretilir. İstenilen tarafa döndürülerek montaj edilebilir. %9’dan %80’e kadar her açıya uygun şekilde üretilebilir. Sipariş esnasında çatı eğimi ve ya çatının yatayla yaptığı açı derecesinin bildirilmesi gerekmektedir.

Stoktaki eğim dereceleri

30 Derece

Diğer aksesuar tipleri

 • Tek Parçalı Mahya
 • Mafsallı Mahya
 • Saçak Ucu
 • Duvar Dibi
 • Şet Çatı Mahyası
 • Muflu Takke
 • Yan Saçak Köşe Kaplama
 • Yan Saçak Köşe Kaplama Tepe Mahyası
 • Z Profilleri
 • Havalandırma Mahyası
 • Mafsallı Havalandırma Mahyası
 • Düz Yan Dere

2 – Mafsallı Mahya

İki parçadan oluşan bu profiller %10 ‘dan %70 ‘e kadar her eğime uygundur. Her parçası 30×92 cm. boyutlarındadır. İki parçanın ağırlığı 10 Kg. dır. Kalınlık 6 mm. olup istenilen tarafa çevrilip döşenebilir.

3- Saçak Ucu

Atermit levhaların saçak kısmının ondüle aralarını kapatmak için kullanılmaktadır. Yağmur sepkenlerinin ve tozlarının çatı içine girmesini, kuşların yuvalanmasını önlemektedir. Çeşitli boyutlarda olabilen saçak uçlarının standart boyutları 10+25×92 cm., ağırlığı 5 kg. ve kalınlığı 6 mm. dir. Örtü işlemine sağdan başlanıldığında sağ saçak ucu, soldan başlanıldığında sol saçak ucu adı verilmektedir.

4 – Duvar Dibi

Sundurmave benzeri çatıların duvar çatı birleşim noktalarında, kalkan duvar çatı birleşim noktalarında kullanılır. Bu profillerin duvara temas eden kısmı sıva altında kaldığı için sıva dibi ismini de almaktadır. 5 kg. ağırlığında ve 6 mm. kalınlıkta üretilmektedir. 10+30×92 cm. boyutlarında sağ ve sol türleri bulunan duvar dibi, saçak ucunun aksine Atermit levhaların üzerine döşenir.

5 – Şet Çatı Mahyası

Şet çatılarda bir yüzün düz olması durumunda kullanılır. 18+30×92 cm. boyutlarında, 6,5 kg. ağırlığında ve 6 mm. kalınlığındadır. Şet çatı eğimine göre istenilen açıda ve ölçüde üretilebilir.

6 – Muflu Takke

Eğimli çatı sırtlarının kesişme noktalarında, altına çimento veya kireç harcı konularak monte edilmektedir. Oluk genişliği 210 mm., kalınlığı 8 mm. olup 250, 200, 160, 125 cm lik boylarda üretilmektedir.

7 – Yan Saçak Köşe Kaplama

Çatı kaplamalarının kalkan duvarlarıyla birleştiği yerlerde kullanılan yan saçak, kalkan duvarların tahrip olmasını, çatı kaplaması ile kalkan duvar ara kesidinden içeriye zararların girmesini önlemesinin yanında binaya estetik bir güzellik sağlamaktadır. İstek üzerine bir tarafı oluklu yan saçak üretilebilir. Oluklu Atermit levhalarıyla kaplanan cephelerin duvar köşelerinin kaplanmasında düşey olarak kullanılan yan saçak, yan saçak köşe kaplama ismini alır.

8 – Yan Saçak Köşe Kaplama Tepe Mahyası

Yan saçakların birleşim noktalarında kullanılmak için hazırlanan yan saçak tepe mahyaları sağ ve sol ayrımı olmaksızın kullanılabilir, ancak sipariş anında tek parçalı mahyalar gibi çatı eğiminin ya da açısının bildirilmesi gerekmektedir. 30+30×50+50 ölçülerinde ve 8 mm. kalınlığında üretilen yan saçak tepe mahyası 9 kg. ağırlığındadır.

11 – Z Profilleri

Oluklu Atermit cephe kaplamalarının alt bitim noktalarında, pencere ve kapı kenarlarında, oluklu levhaların ondüle aralıklarını kapatmada kullanılır. Bunların yanında üstün bir damlalık görevini gören Z profilleri arzu edilen her ölçüde hassasiyetle üretilebilir.

12 – 13 – Havalandırma Mahyası

Hava sirkülasyonu oluşması arzu edilen yapılarda kullanılır. Boyutları 40+40×92 cm., kalınlığı 8 mm. ve ağırlığı 13 kg. dır.

4 – Mafsallı Havalandırma Mahyası

Boyutları 40x92x8 mm., ağırlığı 16 kg. dır. (iki parça)

15 – Düz Yan Dere

Çatı kaplamalarının kalkan duvar birleşim noktalarında kullanılmaktadır. Kar, yağmur suları ve zarar verici diğer etkenlerin içeriye sızmasını önler. Çinko, galvanizli sas gibi benzerlerinden daha ekonomik ve uzun ömürlüdür.

30+30×310, 250, 220, 200, 160, 125 cm. lik boylarda ve 8 mm. kalınlıkta üretilmektedir.

· 310 cm., 29 kg ağırlığında,

· 250 cm., 24 kg ağırlığında,

· 220 cm., 20,5 kg ağırlığında,

· 200 cm., 18,5 kg ağırlığında,

· 160 cm., 15 kg ağırlığında,

· 125 cm., 12 kg. ağırlığındadır.

Eğim Değiştirme Parçası –ayrı olarak yerleştirilecek

Çatılarda meydana gelen eğim değişikliklerinde birleştirici eleman olup, çeşitli açılarda üretilebilir. Sipariş sırasında çatı eğimlerinin ya da açılarının bildirilmesi gerekir. Boyutları 30+30×92 cm., ağırlığı 7 kg. ve kalınlığı 6 mm. dir.